Lighthouse

Lighthouse is een open-source, automatische tool voor de kwaliteit van uw site te verbeteren. Tevens geeft dit een indicatie hoe goed uw site scoort bij de indexering van googlebot.

Voor meer informatie: https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/


Resulten van deze site:

* Deze resultaten zijn gemeten op een apple MacBook Pro (2.5 Ghz i7, integrated graphics). De resultaten verschillen van pc tot pc in performance voornamelijk.